Sertifikāts
Mājas > Par mums > Sertifikāts

ISO 9001: 2008 nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmai, kurā organizācija

ir jāpierāda spēja konsekventi nodrošināt ražojumu, kas atbilst klienta un piemērojamām tiesību aktos noteiktajām un regulējošām prasībām, un mērķis ir uzlabot klientu apmierinātību, efektīvi piemērojot sistēmu, tostarp procesus sistēmas nepārtrauktai pilnveidošanai un klienta atbilstības nodrošināšanai un piemērojamiem likumdošanas un normatīvās prasības.

Visas ISO 9001: 2008 prasības ir vispārīgas un ir paredzētas, lai tās būtu piemērojamas visām organizācijām, neatkarīgi no to veida, lieluma un produkta.

Ja nevienu ISO 9001: 2008 prasību (-as) nevar piemērot organizācijas un tā produkta rakstura dēļ, to var izslēgt.

Ja ir izdarīti izņēmumi, prasības par atbilstību ISO 9001: 2008 nav pieņemamas, ja vien šie izņēmumi neattiecas tikai uz 7. klauzulas prasībām, un šādi izņēmumi neietekmē organizācijas spējas vai atbildību nodrošināt ražojumu, kas atbilst klientam, un piemērojamo tiesību aktos noteikto un normatīvās prasības.

image.pngimage.png